Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzinárodná konferencia EFSA a BfR o neistote v analýze rizika

06-06-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Nemecký Spolkový inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) organizujú spoločnú Medzinárodnú konferenciu o neistote v analýze rizika s podtitulom „Výzvy a pokroky v hodnotení, riadení a komunikácii neistoty“.

Konferencia sa uskutoční v BfR v Berlíne od 21. 2. do 22. 2. 2019.

Konferencia bude vhodnou pôdou na diskusiu zameranú na vedeckú analýzu neistoty a predstavenie osvedčených postupov pri vykonávaní a komunikovaní analýzy neistôt ako aj pri riešení neistoty v rozhodovacom procese.

Konferencia bude dvojdňová a prednášať budú ako pozvaní, tak aj prihlásení prednášatelia. Samozrejmosťou je tiež posterová a interaktívna sekcia. Pred samotnou konferenciou sa uskutoční workshop k danej problematike.

Témy konferencie budú širšie, vrátane:

  • Neistota z hľadiska kognitívnej vedy
  • Metódy pre analýzu neistoty
  • Komunikácia neistôt
  • Neistota v rozhodovacom procese
  • Dialógy o neistote v otvorenej spoločnosti

Prihlásenie príspevkov na konferenciu alebo workshop je potrebné uskutočniť do 21. 10. 2018.

Registrovať sa je možné do 13. 2. 2019.

→ Informácie o registrácii, zaslaní príspevku a detailoch konferencie nájdete na webovej stránke BfR.

→ Viac informácií o programe a prednášajúcich nájdete na webovej stránke EFSA.

→ Leták s podrobnými informáciami je dostupný na stiahnutie TU.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood