Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzinárodná konferencia V. Labudove dni

05-02-2018

Dovoľujeme si Vás informovať o konaní medzinárodnej konferencie V. Labudove dni, ktorá sa bude konať 12. - 14. 9. 2018 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.

Zameranie konferencie

  • Prírodná ohniskovosť nákaz (vektory, rezervoáre)
  • Zoonózy (diagnostika, výskyt, epidemiológia, kontrola)
  • Ekologické aspekty parazitológie
  • Molekulárne aspekty interakcií hostiteľ - prenášač – patogén

Konferenčný poplatok

  do 31.5.2018 do 30.6. 2018
Účastník 100,- €  130,- €
Študent a interný doktorand 80,- € 110,- €
Sprevádzajúca osoba 100,- €  

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.labudovedni2018.sav.sk .


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood