Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzinárodná vedecká konferencia „Hygiena Alimentorum XLII" (18.-20. máj 2022, Štrbské Pleso v hoteli Patria)

14-03-2022

V dňoch 18.-20. mája 2022 sa na Štrbskom Plese v hoteli Patria (resp. v prípade zmeny aktuálnej pandemickej si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru) sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia HYGIENA ALIMENTORUM XLII s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny - aktuálne problémy a trendy". Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Zameranie konferencie

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej bezpečnosti a kvalite hydinového mäsa, výrobkov z hydinového mäsa, vajec, vaječných výrobkov, produktov rybolovu, zveriny z voľne žijúcej a farmovej zveri a medu. V posterovej sekcii môžu byť prezentované aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite aj ostatných potravinových komodít.

Miesto konania

  • Hotel Patria **** Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

(pozn. v prípade zmeny aktuálnej pandemickej si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru)

Účastnícky poplatok

  • 150 €
  • potrebné uhradiť do 2 mája 2022 (bližšie informácie v prílohách).

Prihlášky a príspevky na konferenciu

  • na konferenciu je možné nahlasovať plenárne prednášky, prednášky a postery (bližšie informácie v prílohách) a to do 25. apríla 2022.
  • záväznú prihlášku na konferenciu je potrebné vyplniť v online prihlasovacom formulári do 25. apríla 2022.

 

Bližšie informácie sú dostupné v prílohách a na webovej stránke konferencie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na: [email protected].

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood