Facebook Statistics

Medziročné porovnanie vývoja priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín v novembri rokov 2014 až 2016

10-01-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)