Facebook Statistics
Značka Kvality

Metodické usmernenie EFSA pre mandáty v oblasti animal welfare

14-07-2022

Úrad EFSA zverejnil metodické usmernenie pre tvorbu mandátov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v kontexte stratégie Farm to Fork.

Dokument poskytuje metodické usmernenie vyvinuté Panelom EFSA pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat – animal welfare – s cieľom vypracovať vedecké stanoviská v reakcii na mandáty prijaté od Európskej komisie v kontexte stratégie „Farm to Fork".

Mandáty sa týkajú dobrých životných podmienok (i) zvierat počas prepravy, (ii) teliat, (iii) nosníc, (iv) brojlerov, (v) ošípaných, (vi) kačíc, husí a prepelíc a (vii) dojníc.

Časť I usmernenia obsahuje opis dôsledkov na dobré životné podmienky zvierat. Časť II obsahuje novú metodiku poskytovania kvantitatívnych odporúčaní týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat.

Konečná verzia metodického usmernenia bola schválená na verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala od 14. februára 2022 do 31. marca 2022. Prijaté pripomienky sú v tomto dokumente zahrnuté.

Dokument je k dispozícii na webovej stránke EFSA:

Methodological guidance for the development of animal welfare mandates in the context of the Farm to Fork Strategy