Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (úplné znenie s Dodatkom č. 1/97)

18-03-2015

Spracoval a vydal:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Schválil:

  • Generálna riaditeľka sekcie pozemkových úprav MP SR Ing. Denisa Anderková (dňa 27. júna 2006 číslo 46 50/20 06 – 910),
  • Podpredseda ÚGKK SR Ing. Peter Vojtko (dňa 29. júna 2006 číslo 34 42-20 06-PP)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)