Facebook Statistics

Metodický pokyn č. 834/2009-720

23-03-2009

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup správcov pri zámenách lesného majetku vo vlastníctve štátu a ostatného majetku vo vlastníctve štátu.

Metodický pokyn č. 834/2009-720 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup správcov pri zámenách lesného majetku vo vlastníctve štátu a ostatného majetku vo vlastníctve štátu je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ročník XLI z 12.03.2009, čiastka 6.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood