Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Metodický pokyn MP SR č. 6091/2002 z 26.7.2002

05-09-2008

pre krajské a okresné úrady, odbory pozemkové, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na vykonávanie zjednodušených a zrýchlených postupov usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom podľa § 15 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)