Facebook Statistics

Metodika pre vypracovanie CBA (nákladovo – výnosovej) analýzy projektu

22-02-2005
Nákladovo výnosová analýza (Cost Benefit Analysis, ďalej iba CBA) sa delí na:
  • Finančnú CBA (ďalej len FCBA), ktorá sa používa pre investičné projekty generujúce tržby
  • Ekonomickú CBA (ďalej len ECBA), ktorá sa používa pre investičné projekty, ktorých dopadom sú ťažko kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné efekty.
Dokument na stiahnutie :  zip icon