Facebook Statistics
Značka Kvality

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021

16-12-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje lov raticovej zveri v čase ochrany z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť škodám spôsobeným zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)