Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Minister Bíreš sa zúčastnil júnového zasadnutia Rady ministrov v Luxemburgu

29-06-2023

V dňoch 26. – 27. júna 2023 sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš zúčastnil rokovania ministrov Rady AGRIFISH v Luxemburgu. Zasadnutiu opätovne dominovala téma finančnej kompenzácie pre poľnohospodárov najviac zasiahnutých dovozom lacného obilia z Ukrajiny, o ktorej sa rozhodlo počas prvého dňa zasadnutia Rady.

Minister v diskusii uvítal tento 2. balík pomoci vo výške 100 mil. EUR určený pre 5 prihraničných štátov (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko,  Rumunsko a Slovensko), zároveň uviedol: „Výška kompenzácie (pozn. 5 240 000 EUR) absolútne nepokrýva všetky straty našich poľnohopsodárov. Považujeme ju však aspoň za vyjadrenie aktu solidarity a oceňujeme predĺženie lehoty na vyplatenie finančných prostriedkov do 31. decembra.“

Rada ministrov sa venovala aj vplyvu rastúcej populácie veľkých mäsožravcov na poľnohospodárstvo a vidiek. Minister Bíreš vo svojom vystúpení vyjadril obavy ohľadom vzniknutých škôd, „naši farmári musia okrem vysokých vstupných cien vynakladať ďalšie prostriedky na zabezpečenie stád proti veľkým šelmám. Neustále škody na zvieratách spôsobujú to, že farmári zanechávajú chov zvierat.“ Minister doplnil, že „na Slovensku od roku 2013 uhynulo v dôsledku útoku šeliem 7600 ks hospodárskych zvierat. Minulý týždeň nám napríklad svorka vlkov napadla 230 ks stádo oviec, z ktorých približne dve tretiny zranila či usmrtila.“ Minister spolu s rumunským a českým ministrom opätovne vyzvali Komisiu k hľadaniu harmonizovaného riešenia prostredníctvom reklasifikácie príslušných druhov šeliem v smernici o habitátoch, zavedenia účinného monitorovacieho systému a poskytnutia dodatočných financií (aj mimo SPP) na ochranu, monitorovanie a kompenzovanie strát farmárov. Túto požiadavku v diskusii podporilo 15 členských štátov. Komisia potrebuje v tomto smere naplánovať ďalšie kroky, o ktorých bude informovať ešte do konca tohto roka.

Slovensko sa spolu s ďalšími 6 členskými štátmi pripojilo k žiadosti Rakúska, Nemecka a Holandska o zákaz chovu a usmrcovanie kožušinových zvierat za účelom získavania kožušín na území Európskej únie. Iniciatíva vyzýva Komisiu k zahrnutiu ustanovenia o tomto zákaze do budúcich legislatívnych návrhov. „Slovensko už v minulosti prijalo opatrenia pre obmedzenie chovu kožušinových zvierat“, uviedol v diskusii minister. Iniciatívu podporilo ďalších 6 krajín, naopak Grécko, Fínsko, Dánsko a Francúzsko sa vyjadrili proti zákazu.

Spomedzi preberaných tém rezonovala aj téma poľnohospodárskych otázok súvisiacich s obchodom. „Poľnohospodársky sektor je v dôsledku pretrvávajúcej vojny na Ukrajine a nárastu cien agrárnych komodít naďalej vystavovaný ťažkej skúške odolnosti. Navyše, sektor má pred sebou neľahkú úlohu spojenú s prechodom k udržateľnosti a väčšej environmentálnej zodpovednosti. Našou úlohou a povinnosťou je sektoru pomáhať. Považujem preto za dôležité, aby sme ho nevystavovali nespravodlivej konkurencii z tretích krajín“, zdôraznil vo svojom vystúpení minister Bíreš. Zároveň vyjadril presvedčenie, že presadzovanie rovnakých podmienok, dodržiavanie noriem a reciprocita v bilaterálnych a multilaterálnych negociáciách je dôležitým nástrojom, o ktorý sa musíme opierať. Obavy z liberalizácie agrárneho obchodu s tretími krajinami minister podložil príkladom dovozov obilia z Ukrajiny, ktoré negatívne vplýva na náš domáci trh a spôsobuje závažné straty poľnohospodárom.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood