Facebook Statistics

Minister Ján Mičovský na žatevnom výjazde

16-07-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský absolvoval vo štvrtok žatevný výjazd. Spolu s prizvanými hosťami informovali v Cíferi o aktuálnom stave žatvy na Slovensku. Tohtoročná úroda vyzerá nadpriemerne. Po žatve nasledovala prehliadka finalizácie a spracovania produkcie v trnavskom pivovare.

Šéf agrorezortu navštívil v rámci žatevného výjazdu Roľnícke družstvo v Cíferi, kde žatva prebieha od 28. týždňa tohto roka. Nosnými plodinami v tomto regióne sú pšenica, tvrdá pšenica, jačmeň jarný,  kukurica siata na zrno, repka olejná, hrach siaty. Ďalšími plodinami, ktoré sa snažia zaradiť do osevného postupu sú ľan olejný, slnečnica, sója, horčica biela, šošovica.

„Našou prioritou je naďalej zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, ktorú dosiahneme pestovaním kvalitných obilnín, ktoré sme tu mali možnosť vidieť. Som rád, že vieme poľnohospodárom tohto roku poskytnúť mimoriadnu pomoc. Ide o 45 mil. z eurofondov a ďalších 55 mil. € pôjde zo štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých dostupných možností v agrorezorte sa táto čiastka navýši ešte o 10 mil. €. Takže spolu máme k dispozícii 110 mil.€ Na jeseň 2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť ešte ďalšie milióny," uviedol minister Ján Mičovský.

Najčastejšie pestovanou obilninou na Slovensku je pšenica, tvorí až 70 % z plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Jej celková úroda, ktorá sa tento rok pestuje na ploche 390,9 tis. hektárov pôdy, by mala byť vyššia ako minulý rok, a to o 1,95 milióna ton.

Výmery jačmeňa, ktorý je druhou v poradí najpestovanejšou hustosiatou obilninou (23,7 % z výmery hustosiatych obilnín) sú medziročne vyššie o 4,7 % a dosiahli takmer 133 tis. ha.  Tohto roku sa darí aj sladovníckemu jačmeňu. Jeho úroda vyzerá nadpriemerne. Kvalitou sladovníckeho jačmeňa je SR elitou vo svete.

Pracovný program pokračoval návštevou pivovaru Sessler v Trnave, kde si minister Ján Mičovský prezrel prevádzku tamojšej sladovne, kde sa vyrába a spracováva jačmeň tradičným spôsobom. Je to jediná výrobňa špeciálnych a humnových sladov na Slovensku.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood