Facebook Statistics

Minister Ľubomír Jahnátek navštívil výstavu Země živitelka

31-08-2012

(České Budejovice, 30.august 2012) Na pozvanie ministra poľnohospodárstva  ČR Petra Bendla, navštívil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR Ľubomír Jahnátek 39. ročník medzinárodného agrosalónu Země Živitelka 2012 v Českých Budejoviciach.

„ Všetky novo pristupujúce krajiny EÚ bojujú s jedným spoločným problémom – poklesom domácej produkcie, tlakom obchodných reťazcov na pultové ceny a oslabovaním sily domácich prvovýrobcov, potravinárov a farmárov v tomto sektore. Je úlohou a povinnosťou každej vlády, aby tento proces zastavila a aby vrátila svojmu poľnohospodárovi a farmárovi jeho úctu, opodstatnenosť, spoločenské uznanie a hlavne, dobré podnety na podnikanie,“ uviedol vo svojom príhovore minister Jahnátek na slávnostnom otvorení výstavy. „ Som rád, že spolu s Českou republikou  veľmi aktívne spolupracujeme na poli diplomacie pri formovaní spoločnej európskej  poľnohospodárskej politiky.“

Přemysl Sobotka, 1. podpredseda Senátu Parlamentu Českej republiky: „ České Budejovice sa dnes stali srdcom českých poľnohospodárov a bol by som rád, aby sa toto srdce rozšírilo po celej republike a dobre tĺklo pre poľnohospodárov, potravinárov a hlavne pre nás všetkých, ktorí potrebujeme každé ráno jesť. Pevne verím, že sa naši poľnohospodári sa so všetkým vysporiadajú, tak ako to historicky dokázali a dúfam, že na našich poliach nebudeme mať len repku a solárne panely.“

Minister Petr Bendl: „Země Živitelka je pre ministra poľnohospodárstva  a náš rezort niečo také, ako je pre filmárov Karlovarský festival. Tak ako uviedol Ľubomír Jahnátek, naše vlády prijali, mimochodom bez toho, aby sa vzájomne radili, veľmi podobné opatrenia na úrovni českej i slovenskej vlády, ktoré majú pomôcť našim poľnohospodárom, farmárom a sedliakom v oblastiach, ktoré najviac postihlo sucho. Nielen tým, že im všetko zadotujeme, ale pomôcť tak, aby vôbec prežili, aby nemuseli vybíjať celé stáda, aby zachovali aj živočíšnu výrobu, pretože práve tá je našou prioritou. Treba si uvedomiť, že poľnohospodári sú tu nie preto, aby pestovali technické plodiny, ale predovšetkým, aby živili národ. A s tým súvisí aj podpora domácich potravín – každá domáca potravina je dobrá. Zároveň by sme si mali každý vstúpiť do svedomia – veľa potravín vyhadzujeme a zbytočne potravinami plytváme.“

Po slávnostnom úvode minister Jahnátek navštívil slovenskú expozíciu MPRV SR a stánky slovenských vystavovateľov, o ktoré bol v Čechách veľký záujem. Stretol sa významnými predstaviteľmi českého poľnohospodárstva, potravinárstva, vedeckej i pedagogickej poľnohospodárskej komunity. Na záver venoval českému ministrovi drevený črpák so slovami: „Dúfam, že sa nám podarí udržať takéto tradičné nádoby plné domácich kvalitných a bezpečných potravín.“


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood