Facebook Statistics

Minister Mičovský a štátny tajomník Gajdoš rokovali v Bruseli

24-03-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnili v Bruseli na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Počas dvojdňového rokovania medzi témami dominovali najmä  budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale aj urýchlené riešenie situácie v sektore vína.

Dvojdňové (22. 3. a 23. 3. 2021) marcové zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) bolo pod portugalským predsedníctvom počas prvého dňa rokovania venované najmä témam o:

  • zmene rybolovných  kvót na rok 2021,
  • stratégii EÚ pre lesy,
  • a ochrane proti škodcom rastlín a biologickej ochrana rastlín.

Druhý a záverečný deň zasadnutia Rady Agrifish ministri členských štátov EÚ diskutovali o balíku budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a súvisiacej otázke zahrnutia sociálnej kondicionality. Ministrom predsedníctvo poskytlo predovšetkým všetky aktuálne informácie o prebiehajúcich Medziinštitucionálnych rokovaniach k trom nariadeniam, ktoré tvoria reformný balík Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2023 - 2027.

V tejto súvislosti ministri diskutovali o nariadení pre strategické plány, kde predsedníctvo potvrdilo ambíciu dosiahnuť dohodu na celom balíku v máji 2021 a zároveň identifikovalo oblasti, kde je možné dosiahnuť kompromis. Na programe rokovania bol tiež Nový model vykonávania a Horizontálne nariadenie, kde predsedníctvo predložilo kompromisný balík ku kondicionalite, transparentnosti a ochrane finančných záujmov EÚ.

Slovensko na týchto rokovaniach zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský a štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš. Popri hlavnom programe sa uskutočnilo aj bilaterálne rokovanie ministra Mičovského s nemeckou ministerkou Juliou Klöckner na tému 8. ministerskej konferencie FOREST EUROPE, ktorá sa uskutoční už v apríli. Ďalšou témou ich rozhovorov bola reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na túto tému absolvoval bilaterálne rokovanie aj štátny tajomník Andrej Gajdoš so svojim českým partnerom z Ministerstva zemědelství ČR Jiřím Šírom.

V záveroch rokovaní Rady Agrifish sa Slovensko spolu s ďalšími 12 krajinami pripojilo k výzve Španielska a požiadalo Komisiu o urýchlené riešenie situácie v sektore vína. Minister Ján Mičovský zdôraznil, že aj slovenskí vinári čelia významným stratám v dôsledku pandémie a zvýšenie rozpočtu na národný program by umožnilo podporiť viaceré potrebné opatrenia ako napríklad reštrukturalizáciu vinohradov. Eurokomisár J. Wojciechowski na základe tejto výzvy prisľúbil zaoberať sa touto vážnou situáciou a svoje stanovisko Komisia predstaví na najbližšom zasadnutí Rady po dôkladnej analýze a zvážení dostupného rozpočtu. Najbližšie zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo je na programe koncom apríla 2021.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood