Facebook Statistics

Minister Mičovský navštívil „Dobrého pastiera“

11-12-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský zavítal na farmu Vladimíra Masláka, ktorý je správcom občianskeho združenia Dobrý pastier (OZ Dobrý pastier) v Kláštore pod Znievom. Toto jedinečné miesto poskytuje pomoc a domov ľuďom v núdzi a zároveň prevádzkuje pracovnú terapiu činnosťou na vlastnej farme. Spolu so štátnym tajomníkom Martin Feckom a troma poslancami Národnej rady SR minister diskutoval aj s poľnohospodármi z Turca.

OZ Dobrý pastier je jedno z najväčších zariadení na Slovensku, ktoré poskytuje sociálne služby chudobným. V stáročnej, donedávna pomerne schátranej budove bývalého premonštrátskeho kláštora v Kláštore pod Znievom, je v súčasnosti jeden z najväčších útulkov pre ľudí bez prístrešia na Slovensku. Zriadilo ho OZ Dobrý pastier, ktorého štatutárom, ale aj duchovným otcom, je dekan Vladimír Maslák, ktorý bol aj hlavným hostiteľom piatkového programu ministra Mičovského.

„Hovoriť o pomoci pred Vianocami je bežné, ale vidieť ľudí, ktorí tieto slová premieňajú na činy, je vždy veľmi obohacujúce. Úprimne sa skláňam pred tým, čo tu môžeme vidieť. Stovky ľudí našli znova zmysel života vďaka ľudom, ktorí im vedeli obetovať svoj život,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

„Pomoc blížnemu svojmu“ je hlavným mottom občianskeho združenia, ktorého služby využívajú desiatky mužov a žien. Všetci majú za sebou neľahký život. Zariadenie poskytuje aktuálne domov viac ako šiestim stovkám mužov, žien a detí. Útulok poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a ktoré nemajú ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Cieľom sociálnej práce je pomáhať klientom tohto zariadenia mobilizovať jeho osobné sily a pomôcť im tak zvládať náročnú životnú situáciu, v ktorej sa ocitli. K tomu, aby dokázali zdolať svoje problémy, potrebujú prácu a bývanie. Každodenný život v zariadení je spojený s plnením povinností a zverených úloh. Cieľom pracovnej terapie je obnova stratených pracovných návykov u prevažne dlhodobo nezamestnaných osôb, ktorá ich opätovne naučí plnohodnotne tráviť voľný čas.

„Mnohí ľudia, ktorí tu prichádzajú a stratili chuť do života, hovoria, že im v prvom rade pomáha zmysluplná práca,“ zdôraznil Vladimír Maslák, duchovný otec a štatutár OZ Dobrý pastier.

Prioritou v pracovnej činnosti je chov a starostlivosť o domáce zvieratá, vďaka ktorým si zariadenie pomáha najmä v oblasti zabezpečenia stravy pre svojich klientov. Na farme, kde sa aplikuje táto pracovná terapia, aktuálne chovajú kozy, ovce, ošípané, hovädzí dobytok a kone. Obyvatelia si tak sami produkujú mäso, mlieko a syry. Vlastnými rukami sa musia postarať o seba a ďalších obyvateľov zariadenia, upevňujú si pracovné návyky a posilňujú pocit zodpovednosti. Ide o inšpirujúci a ukážkový projekt uplatnenia nezamestnaných a budovania potravinovej sebestačnosti. Farma je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie a prežitie sociálneho centra.

„V Kláštore pod Znievom sme objavili úžasných ľudí, ktorí dávajú nádej do života ďalším ľuďom. Česť a chvála takémuto zariadeniu,“ pozdvihol ich prácu Martin Fecko, štátny tajomník MPRV SR.

Mičovský v dopoludňajšom programe rokoval aj s troma miestnymi predsedami poľnohospodárskych družstiev, ktorí sa v Turci venujú najmä chovu hospodárskych zvierat a produkcii mlieka. Miestni farmári na Turci prevádzkujú aj jedno z mála fungujúcich odbytových združení s názvom Sever, ktorý spája 18 poľnohospodárov a je kľúčovou silou pre ich prežitie.

„Poľnohospodári každodenne bojujú s pôdou, aby z nej získali maximum a vytvorili pre obyvateľov potraviny. Našou úlohou je rovnako každodenne bojovať za poľnohospodárov a získať čo najviac finančných prostriedkov pre našich farmárov tak, aby ich podnikanie dokázalo uživiť našu krajinu a konkurovať zahraničiu. Tento boj je náročný, ale urobíme maximum pre to, aby sme ho vyhrali,“ zdôraznil šéf agrorezortu Ján Mičovský.

Na diskusii sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady SR Peter Vons, Milan Kuriak a Igor Hus (všetci OĽANO). Hlavnou témou stretnutia bola vízia vlády pre hospodárenie v horských oblastiach severného Slovenska. Rozvinula sa aj spoločná diskusia o financovaní sektoru poľnohospodárstva zo strany vlády v rokoch 2021 - 2022 a v novom programovom období po roku 2022. Piatkovú diskusiu s poľnohospodármi zavŕšila téma podpory odbytu, spoločného nákupu a predaja agrárnych komodít a podpora krátkych reťazcov.

„Problémov a starostí je v tomto regióne dostatok a zložitá situácia neobchádza ani poľnohospodárstvo. Obživa obyvateľov je pre nás jednou z priorít a práve preto sme pána ministra medzi farmárov na Turci aj pozvali,“ uviedol Peter Vons, poslanec Národnej rady SR.

Šéf agrorezortu odovzdal OZ Dobrý pastier dar v podobe slovenských potravín, ktoré dozaista spríjemnia tieto neľahké a pre sociálne zariadenie finančne komplikované časy a zároveň spestria blížiace sa vianočné sviatky.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood