Facebook Statistics

Minister Mičovský rokoval s veľvyslancom Francúzskej republiky v SR

25-02-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský absolvoval online stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Francúzskej republiky v Slovenskej republike J.E. Christophom Léonzim. V takmer viac ako hodinovom rozhovore sa spoločne venovali viacerým témam, ktoré napomôžu vzájomnej spolupráci, výmene skúseností a pri porovnávaní dosiahnutých výsledkov medzi oboma krajinami v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, vedy a výskumu, lesníctva a poľovníctva.

Online videohovor sa uskutočnil na žiadosť veľvyslanca Francúzskej republiky Christopha Leonziho. Prvou témou rozhovoru bola Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a prerozdelenie európskych fondov. Minister Mičovský zdôraznil, že potreba podpory poľnohospodárov je na SR veľkou a diskutovanou témou. Slovensko navrhuje zvýšiť podporu menších poľnohospodárov, ale neohroziť veľkých poľnohospodárov. Francúzsko tiež podporilo správne nastavenie využívania finančných prostriedkov na podporu poľnohospodárov.

Druhou témou videohovoru bolo lesníctvo. Francúzsky veľvyslanec oznámil podpísanie zmluvy s ministerstvom vnútra, ktorá rieši boj s environmentálnou kriminalitou. Obe strany sa zhodli, že téma ochrany lesov je veľmi dôležitá. Rovnako podotkli, že krajiny by mali naďalej vzájomne spolupracovať aj na mobilite študentov a výskumníkov z partnerských univerzít medzi Francúzskom a Slovenskom (Lotrinská univerzita, Univerzita v Nancy a v SR Zvolenská univerzita), ktoré sú zamerané na lesný manažment. Ján Mičovský pripomenul francúzskemu veľvyslancovi aj blížiacu sa 8. konferenciu ministrov FOREST EUROPE, ktorá sa uskutoční v termíne 14. a 15. apríla 2021 vo virtuálnom formáte. Jednou z tém konferencie je práve adaptácia lesov na zmenu klímy a úloha lesov v rámci udržateľného rozvoja. Francúzska strana ocenila túto informáciu a prisľúbila svoju účasť na konferencii.

Ďalšou témou rozhovoru bola diskusia o možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce oboch krajín s cieľom podporiť vznik klastra. Zámerom je totiž navzájom prepojiť v určitej oblasti Slovenska univerzity, vedecké centrá a firmy v spoločnom odbore a prispieť k ich efektívnej vzájomnej kooperácii.  Francúzsko oznámilo záujem klastra Vitagora v Dijone v regióne Burgundsko, ktorý hľadá na Slovensku partnerov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva  na vytvorenie „územia konkurencieschopnosti".

Minister Mičovský tento návrh uvítal: „Na Slovensku absentuje práve využitie vedeckých výstupov v praxi, čo by vytvorenie klastra mohlo zmeniť. Navrhujem prepojiť túto spoluprácu aj na Horizont Európa, ktorého prípravu Slovenská republika aktívne sleduje a vidíme, že francúzske výskumné inštitúcie ako Národný výskumný ústav pre poľnohospodárstvo, potraviny a životné prostredie sú veľmi aktívne v príprave tohto partnerstva."

Na záver obe strany spoločne podporili návrh tejto bilaterálnej spolupráce, ktorá by sa okrem iného zaoberala aj výmenou poznatkov a skúseností z konkrétnych oblastí – napr. vinohradníctva a poľovníctva.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood