Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister rokoval so zástupcami potravinárskeho sektora, organizačné zmeny na ministerstve

23-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon prijal zástupcov Komory slovenských potravinárov a Únie potravinárov Slovenska a ubezpečil ich, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú prioritou v rozvoji slovenského hospodárstva. Minister Simon vyjadril potrebu maximalizovania efektívneho hospodárenia v daných odvetviach.

Na Ministerstve pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja nastala organizačná zmena. Zlúčením dvoch sekcií vznikla Sekcia pôdohospodárstva, potravinárstva a obchodu.

Nakoľko jednotlivé odbory sú úzko prepojené, ministerstvo považovalo za potrebné predmetné sekcie zlúčiť, dôsledkom čoho sa výrazne zlepší komunikácia medzi jednotlivými odbormi.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood