Facebook Statistics

Minister rokoval so zástupcami potravinárskeho sektora, organizačné zmeny na ministerstve

23-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon prijal zástupcov Komory slovenských potravinárov a Únie potravinárov Slovenska a ubezpečil ich, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú prioritou v rozvoji slovenského hospodárstva. Minister Simon vyjadril potrebu maximalizovania efektívneho hospodárenia v daných odvetviach.

Na Ministerstve pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja nastala organizačná zmena. Zlúčením dvoch sekcií vznikla Sekcia pôdohospodárstva, potravinárstva a obchodu.

Nakoľko jednotlivé odbory sú úzko prepojené, ministerstvo považovalo za potrebné predmetné sekcie zlúčiť, dôsledkom čoho sa výrazne zlepší komunikácia medzi jednotlivými odbormi.