Facebook Statistics

Minister s europoslancami prerokuje budúcnosť európskeho poľnohospodárstva

30-06-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon zajtra na ministerstve privíta  poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov agrárnej samosprávy. Rokovania s ministrom sa zúčastnia poslanci  Európskeho parlamentu Edit Bauer, Anna Záborská, Monika Flašíková-Beňová, Sergej Kozlík, Eduard Kukan, Vladimír Maňka a Alajos Meszáros, predstaviteľov agrárnej samosprávy budú zastupovaťHelena Patasiová a Vladimír Kočárik.

Témami stretnutia budú  reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, zavedenie stropovania platieb pre európskych farmárov a označovanie potravín.

Fototermín pred začiatkom rokovania bude o 11:00 v zasadačke na 1. poschodí v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Dobrovičovej 12. Brífing sa uskutoční o 12:00 pred budovou ministerstva.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood