Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Samuel Vlčan podpísal zmluvu o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského pri efektívnom nastavení pozemkovej legislatívy

19-11-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) odštartovali podpisom zmluvy spoluprácu na riešení projektu Efektívne pozemkové úpravy. MPRV SR poskytne fakulte cudzojazyčnú legislatívu aj praktické skúsenosti z realizácie pozemkovej legislatívy. Fakulta vypracuje analýzu a ministerstvu poskytne výstupy z projektu v podobe návrhov zlepšení súčasnej legislatívy a potrebnú odbornú spoluprácu. Do projektu sa zapojili aj Úrad pre verejné obstarávanie a Združenie miest a obcí Slovenska.

O téme pozemkovej legislatívy dnes diskutovali odborníci z praxe a akademickej pôdy v rámci I. ročníka konferencie o pozemkovom práve s názvom Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, ktorú zorganizovala Právnická fakulta UK. Minister agrorezortu Samuel Vlčan prispel informáciami z pohľadu tvorby legislatívy a jej praktickej realizácie. 

,,Rozdrobené a nevyriešené vlastnícke vzťahy k pôde na Slovensku robia obrovské problémy nielen v našom rezorte, mestám a obciam, podnikateľským subjektom, súkromným užívateľom. Od vlastníctva pozemkov závisí široké spektrum činností a z praxe vieme, aké ťažké je čokoľvek realizovať, ak nie sú usporiadané vlastnícke vzťahy. Neprehľadná a z praktického hľadiska ťažko využiteľná je aj pozemková legislatíva, ktorá závisí od ďalších zákonov – občianskeho, stavebného, či správneho poriadku. Preto vítam projekt Právnickej fakulty UK, verím, že naša spolupráca prinesie predovšetkým zjednodušenie pozemkovej legislatívy a jej sprehľadnenie,“ uviedol minister pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan po podpise zmluvy o spolupráci pri riešení projektu.

Prvým krokom ako docieliť zlepšenie celého procesu pozemkových úprav je príprava kvalitnej analýzy súčasného stavu. Do tejto fázy prispeje MPRV SR aktuálnym znením slovenských i zahraničných právnych predpisov. Následne, podľa výsledkov analýzy, bude potrebné upraviť legislatívne zázemie. Cieľom by mali byť zosúladené požiadavky a nároky všetkých dotknutých subjektov s dôrazom na vlastníkov a na dodržanie ich práv v danom území tak, aby to bolo pre nich, ale tiež pre krajinu, pre spoločnosť a pre životné prostredie všeobecne prínosné.

Projekt bude trvať do júna 2024.