Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Minister Samuel Vlčan sa stretol s chovateľmi ošípaných

25-06-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan si od zástupcov Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku a Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných vypočul problémy, ktoré im spôsobuje šírenie nákazy afrického moru ošípaných. Dôvodom je tento týždeň potvrdený prípad výskytu afrického moru ošípaných (AMO) vo veľkochove v okrese Lučenec.

Zástupcovia chovateľov na prvom stretnutí s ministrom Vlčanom od jeho vymenovania do funkcie vyjadrili nádej, že ich minister vypočuje a bude aktívne riešiť problémy, ktoré im AMO práve vo veľkochove spôsobuje. Veľkou témou stretnutia bola práve aktuálna situácia v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných v populácií diviačej zveri, ktorý ohrozuje veľkochovy aj domáce chovy ošípaných.

"Na odvetví výroby a spracovania bravčového mäsa mi mimoriadne záleží, preto som zástupcom chovateľov ošípaných prisľúbil moje osobné nasadenie pri riešení situácie, ktorú im AMO spôsobuje.  Aj preto na ministerstve na základe môjho rozhodnutia už intenzívne funguje pracovná skupina, ktorá má v krátkom čase navrhnúť riešenia, ako postupovať v prípade, že sa AMO v chove vyskytne a zároveň ako prenosu z diviačej zveri účinne predchádzať,“ uviedol po rokovaní minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Minister vyzval chovateľov, aby postupovali mimoriadne obozretne v prípade, že spozorujú akékoľvek zmeny v zdravotnom stave chovaných zvierat. Včasné nahlásenie a izolácia môžu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a tým predísť obrovským škodám. Pracovná skupina, ktorá sa na ministerstve zaoberá uvedenou problematikou v dohľadnom čase predstaví návrh účinného riešenia pri boji s AMO na Slovensku.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood