Facebook Statistics

Minister Simon na konferencii FAO v Ríme

27-06-2011

Na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolta Simona ako vedúceho slovenskej delegácie počas 37. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá sa v dňoch 25. až 2. júla koná v Ríme, čaká nabitý program. Minister Simon sa zúčastní časti plenárneho zasadnutia v dňoch 27. a 28. júna a počas zasadnutia prednesie prejav na tému „Úloha žien v poľnohospodárstve a vidieckom rozvoji“.

Slovensko na konferencii zastupuje odborná komisia, ktorá zameria svoju činnosť na diskusiu o globálnych politikách a regulačných opatreniach vychádzajúcich z regionálnych konferencií FAO z roku 2010, ďalej uzáverom, ktoré vyplynuli zo zasadnutí Výboru pre komoditné problémy, Výboru pre poľnohospodárstvo, Výboru pre lesníctvo, Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť a Výboru pre rybárstvo, celkovému posúdeniu stavu pôd a vôd, trojročnému komplexnému hodnoteniu pracovných aktivít zameraných na rozvoj systému Organizácie Spojených národov, ale aj stavu implementácie globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje, realizačnému plánu globálnej stratégie zdokonalenia poľnohospodárskych štatistík či Spoločnému programu OSN/FAO – Svetovému potravinovému programu. V komisii bude informácia a diskusia zameraná aj na otázky plnenia Strednodobého programu FAO na roky 2010 – 2013.

Práve včera bol do funkcie nového generálneho riaditeľa FAO zvolený Brazílčan José Graziano da Silva, svoj hlas mu odovzdalo 92 delegátov. Za ďalšie významné udalosti v práci Konferencie možno považovať voľbu nezávislého predsedu Rady FAO, nových členov Rady FAO a rotáciu kresiel v rámci Rady a jednotlivých regionálnych skupín.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood