Facebook Statistics

Minister Simon na mimoriadnom zasadnutí v Luxemburgu

07-06-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon sa dnes zúčastní mimoriadneho zasadnutia Rady ministrov pôdohospodárstva členských krajín EÚ v Luxemburgu. Rade predsedá maďarský minister rozvoja vidieka Sándor Fazekas.

Nosnou témou stretnutia bude bezpečnosť potravín a trhové opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej baktérie E.coli.
Ministri z 27 členských štátov budú spoločne s komisárom pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Johnom Dallim a komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacianom Cioloşom riešiť túto citlivú a zložitú otázku.
Ďalším bodom zasadnutia budú kompenzácie obrovských strát, ktoré po vypuknutí nákazy utrpeli európski pestovatelia zeleniny.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood