Facebook Statistics

Minister Simon predstavil novelu Zákona o veterinárnej starostlivosti

05-05-2011

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obsahuje niekoľko závažných zmien, vyhlásil dnes minister Zsolt Simon, a zásadne upravuje kompetencie a pôsobnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS). V zmysle novely sa rušia krajské veterinárne správy, čím sa počet zamestnancov zníži o 80 a predpokladá sa ročná úspora vo výške  500 tis. €. Ako uviedol minister, „táto čiastka bude využitá na zvýšenie ohodnotenia tých, ktorí samotné inšpekcie vykonávajú.“ Je presvedčený, že kontrolóri, ktorí dozerajú na bezpečnosť potravín, sú finančne podhodnotení.

„Zavádzame pre inšpektorov pružné metódy kontroly,“ prízvukoval minister Simon. To znamená zrušenie stálej územnej pôsobnosti kontrolórov, ktorí budú vykonávať kontroly v rôznych regiónoch Slovenska. Od tohto kroku minister očakáva zvýšenie objektivity kontrol, náročnejšiu vypočítateľnosť návštevy inšpektorov v obchodoch, a v neposlednom rade menej nekvalitných a nebezpečných potravín na pultoch obchodov.

Ďalšou zmenou v zákone je sprísnenie podmienok používania veterinárnych liečiv. V prípade ak chovateľ neumožní vykonanie kontroly bezpečnosti krmív či veterinárnej starostlivosti na svojej farme, veterinári uvoľnenie zvierat z takéhoto chovu do ďalšieho procesu potravinového reťazca zamietnu.

Novela reaguje aj na problémy s chovom exotických zvierat, ktoré sa v nedávnej minulosti vyskytli a zavedie ohlasovaciu povinnosť pre chovateľov takýchto zvierat. Podľa ministra databáza chovu exotických zvierat má pomôcť aj Úradu verejného zdravotníctva, keďže poskytne prehľad o tom, kto a kde exotické zvieratá chová, a aké sérum je v prípade neočakávanej udalosti (napríklad uhryznutie jedovatým hadom) potrebné pripraviť. 

Zákon reflektuje aj na požiadavku ochrancov zvierat a umožní, aby odchyt túlavých zvierat zabezpečili odborne spôsobilé osoby.

Novela tiež vytvára priestor na to, aby sa v rámci reštrukturalizácie podriadených organizácií centrálna evidencia zvierat preniesla zo štátneho podniku Plemenárske služby na ŠVPS.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood