Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Simon predstavil východiská pre potravinovú pomoc

12-12-2011

Do dnešného dňa bolo v rámci programu potravinovej pomoci 281 728 oprávneným osobám rozdaných 11 269 ton potravín. Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá bola doplnená interaktívnou prezentáciou, to dnes oznámil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon. „Chcem každého ubezpečiť, že naším cieľom je rozdať celých 20 024 ton potravinovej pomoci, ktoré má Slovenská republika k dispozícií,“ doplnil minister.
Minister sa nevyhol jasnému pomenovaniu problémov, ktoré tento program sprevádzajú. Na začiatku programu v máji 2011 sa obe charitatívne organizácie, ktoré sa do neho zapojili, zaviazali distribuovať celý objem potravín. Potravinová banka deklarovala, že v jej možnostiach je distribúcia 18 000 ton, Služby božieho milosrdenstva plánovali rozdať 2 000 ton. Kým Služby božieho milosrdenstva prekročili plán o 417 ton a Pôdohospodárskej platovej agentúre zatiaľ vyúčtovali celkovo 2 089 ton rozdaných potravín, Potravinová banka k dnešnému dňu síce rozdala 9 851 ton, no disponuje dokladmi len k 3 822 tonám a nevyúčtovala nič. Podľa ministra práve táto skutočnosť spôsobuje problémy, pretože „na Potravinovú banku sú naviazané ďalšie charitatívne organizácie, ktoré vykonávajú distribúciu a znášajú prvotné náklady.“

Minister oznámil vyhlásenie ďalšej výzvy platnej pre obdobie predĺženého rozdávania pomoci na január až február 2012, v rámci ktorej sa budú do 28.12. 2012 môcť prihlásiť charitatívne organizácie, ktoré majú záujem rozdistribuovať zostávajúcich 7 754 ton múky a cestovín pre najodkázanejšie osoby. Podľa pôvodnej zmluvy mala byť dodávka potravín zastavená koncom novembra 2011, no ministerstvu sa podarilo vyrokovať nové podmienky. Ako uviedol minister „pri podpise zmluvy s dodávateľom sme sa dohodli, že zmluva bude predĺžená a potraviny sa budú dodávať aj v decembri, januári a vo februári.“ Dodávka bude zabezpečená z troch skladov, ktoré patria výrobcovi, prioritne budú zabezpečené regióny na východe Slovenska, v ktorých sa pomoc zatiaľ nedistribuovala (patria sem Vranov n. Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Sobrance).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood