Facebook Statistics

Minister Simon rokoval s poslancami Európskeho parlamentu

01-07-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon dnes na ministerstve privítal poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov agrárnej samosprávy.

Témami rokovania bol prístup k reforme európskej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, definícia pojmu "aktívny farmár", vyjadrenie nesúhlasu so stropovaním platieb pre farmárov, označovanie potravín, ale aj zlepšenie budúcej spolupráce europoslancov s ministerstvom, dohoda na vzájomných pozíciách, ktoré budú prezentované na pôde EP a efektívne presadzovanie slovenských záujmov v rámci poľnohospodárskej politiky.

Stretnutia sa zúčastnili poslanci EP Anna Záborská, Edit Bauer, Vladimír Maňka, Alajos Meszáros, Sergej Kozlík a Eduard Kukan, agrárnu samosprávu zastupovali Helena Patasiová (Agrárna komora), Jozef Artim (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) a Vladimír Kočárik (Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov SR).


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood