Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Simon: Treba nájsť rozumný kompromis medzi ochranou a rozvojom Tatier

21-11-2011

Vysoké Tatry 18. novembra (TASR) – Vysoké Tatry si zaslúžia rozumný kompromis medzi premysleným rozvojom a prísnou ochranou prírody. Počas dnešnej konferencie organizovanej Štátnymi lesmi TANAP-u na Štrbskom Plese pod názvom Stav tatranských lesov sedem rokov po vetrovej kalamite to prízvukoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon.

Máloktorý minister si môže podľa neho povedať tak ako on, že bol pri jednej kalamite, riešil ako ďalej a po rokoch sa ocitol na tom istom mieste pri ďalšej. "Vetrová kalamita zasiahla v novembri 2004 vo Vysokých Tatrách 12.600 ha lesných porastov, no zároveň platí, že dnes už máme ďalších 7000 ha kalamity spôsobenej podkôrnym hmyzom," zdôraznil.

"Nie je možné všetko iba chrániť a ľudia potom prídu o prácu. Treba hľadať rozumný kompromis, ale letecké snímky zachytávajúce čoraz väčšie územie lykožrútom napadnutého lesa ukazujú, že na tomto území sa nenašiel. Nielen vo Vysokých Tatrách, ale na celom Slovensku sa z tohto dôvodu zlikvidovali tisícky pracovných miest len preto, lebo sme múdrejší a pápežskejší ako pápež," pokračoval Simon.

Za povšimnutie podľa neho stojí fakt, že ochranári z mimovládnych organizácií sa vehementne angažovali v tom, či sa má dané územie spracovať alebo nie, no vôbec nezapočul, že by sa vyjadrili negatívne proti ktorémukoľvek developérskemu projektu, ktorý sa vo Vysokých Tatrách v poslednom období realizoval napriek tomu, že je to územie s najvyšším stupňom ochrany. "Jednoducho mi z toho vyplýva, že keď to niekomu vyhovuje, tak kritizuje, keď nie, tak je ticho," skonštatoval.

"Realita potvrdila predpoklady odborníkov, že v bezzásahových lokalitách budú vyčíňať požiare a podkôrny hmyz. Naopak, použitie najmodernejších metód vyvrátilo obavy z erózie, ktorú malo spôsobiť spracovanie drevnej hmoty. Po troch rokoch už skoro nepoznať žiadne stopy po ťažbe. Horšie je, že výskum preukázal mnohonásobne väčšiu produkciu skleníkových plynov CO2 v rozpadávajúcich sa lesných porastoch napadnutých lykožrútom. Zdravé lesy nedokážu všetko absorbovať. Ťažko môže niekto tvrdiť, že chráni prírodu, keď podporuje skleníkový efekt," dodal minister pôdohospodárstva.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood