Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Vlčan predloží na rokovanie vlády meno kandidáta na riaditeľa SPF

23-08-2021

V sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) sa dnes uskutočnil výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového  fondu (GR SPF). Na základe výsledkov výberového pohovoru odporučila výberová komisia ministrovi Samuelovi Vlčanovi predložiť na rokovanie Vlády SR návrh na vymenovanie najúspešnejšieho kandidáta.

 

Členovia výberovej komisie v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru položili uchádzačom otázky súvisiace s ich predloženými a prezentovanými koncepciami riadenia SPF, overili ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača. Podľa hodnotenia výberovej komisie Ing. Marián Bulla získal 68 bodov, Mgr. Karol Rajnoha 99 bodovMgr. Jana Štilichová 86 bodov z celkového možného počtu 125 bodov.

Na základe vyššie uvedených skutočností, výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov, a to:

  1. Mgr. Karol Rajnoha
  2. Mgr. Jana Štilichová
  3. Ing. Marián Bulla

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan na základe výsledkov výberového pohovoru predloží na najbližšie rokovanie Vlády SR návrh na vymenovanie Mgr. Karola Rajnohu na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood