Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Vlčan v Luxemburgu hovoril aj o riešení krízy v poľnohospodárskom sektore

08-04-2022

Vo štvrtok 7. apríla sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Luxemburgu. Ministri počas zasadnutia diskutovali o nedávno zverejnenom oznámení Komisie k potravinovej bezpečnosti, ktoré zahŕňa aj opatrenia na riešenie vplyvu ruskej invázie na Ukrajine zamerané na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v EÚ a vo svete.

Minister zverejnenie oznámenia privítal, upozornil však, že predstavená finančná pomoc nie je pre slovenských poľnohospodárov vzhľadom na rozsah súčasnej krízy dostatočná. Podľa Vlčana sú poľnohospodári už od jesene vystavení rastúcim cenám vstupov, čo sa aj napriek zvyšovaniu spotrebiteľských cien nie vždy odráža v ich výstupných cenách. Minister považuje využitie krízovej rezervy za opodstatnené: „ide však iba o prerozdelenie podpory, ktorá by aj tak išla poľnohospodárom a top-up bude hradený zo štátneho rozpočtu. Spoliehanie sa výlučne na národné rozpočty, ktoré nie sú rovnako silné vo všetkých členských štátoch, môže ďalej znevýhodniť niektorých poľnohospodárov. Potrebujeme spoločný európsky prístup a preto vyzývam Komisiu, aby pre sektor našla dodatočné finančné zdroje“.

Slovensko vidí možné riešenie vo využití ďalších existujúcich nástrojov, ktoré by mohli prispieť k zmierneniu negatívnych dôsledkov súčasnej krízy. Minister Vlčan preto podporil chorvátsky návrh na využitie časti zdrojov fondu rozvoja vidieka na poskytnutie výnimočnej dočasnej pomoci pre poľnohospodárov a malé a stredné podniky, ako aj navýšenie stropov pre prijímateľov. Podľa Vlčana je nevyhnutné zamerať sa na zvyšovanie sebestačnosti Únie a preto by Slovensko uvítalo aj čo najskoršie predloženie európskej bielkovinovej stratégie zo strany Komisie. „Pán komisár, apelujem na Vás aby ste prehodnotili naše žiadosti a hľadali riešenia, ktoré budú prospešné pre všetkých“, doplnil.

V rámci zasadnutia prebehla aj samostatná diskusia o situácii na poľnohospodárskych trhoch, pred ktorou sa delegáciám prihovoril nový ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solsky. V emotívnom príhovore minister Solsky poďakoval ministrom za doterajšiu pomoc a požiadal Komisiu o prijatie súboru opatrení, ktoré pomôžu ich poľnohospodárstvu prežiť. Odhadol, že Ukrajina pravdepodobne príde o 30-45% úrody. Ukrajina nevyhnutne potrebuje viacero komodít, ako aj flexibilitu pri kontrolách dovozov a zjednodušenie dopravy z Ukrajiny.

Delegácie tiež diskutovali o prebiehajúcej revízii nariadenia o využívaní pôdy, zmene využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF). Ambíciou návrhu Komisie je stanoviť nový cieľ záchytov uhlíka v sektore LULUCF, na dosahovaní ktorého sa členské štáty budú podieľať. Minister v tejto súvislosti apeloval na spravodlivé stanovenie výšky národných cieľov, ktoré bude brať do úvahy špecifiká jednotlivých členských štátov. „Slovensko považuje za nevyhnutné zabezpečiť efektívny, zrozumiteľný a ľahko aplikovateľný mechanizmus kompenzácie vplyvov prírodných narušení. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité umožniť kompenzácie emisií, ku ktorým dochádza pri nevyhnutnej sanitárnej ťažbe dreva“, dodal Vlčan na záver.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood