Facebook Statistics
Značka Kvality

Ministerka Matečná na rokovaní so Zväzom cukrovej repy Slovenska

19-05-2016

(Bratislava, 19. 5. 2016) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa zúčastnila stretnutiaso Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska dňa 19.5.2016. Hlavnou témou boli možnosti podpory a stabilizácie tohto sektoru a predídenie situáciepodobnej v mliečnom sektore.

Predstavitelia pestovateľov a spracovateľov cukrovej repy na Slovensku upozornili na fakt, že už v roku 2017 budú cukrovú repu siať bez kvót. Je veľký predpoklad, že tento fakt negatívne ovplyvní celé cukrárske odvetvie a môže mať na niektorých pestovateľov fatálne následky. Zo strany predstaviteľov zväzu bol preto vznesený apel na navýšenie platieb na hektár už v budúcom roku. Podobne uvažujú aj naši susedia z Maďarska a Českej republiky.

Aktuálne sa cukrová repa na Slovensku pestuje na 21 000 hektároch pôdy a toto odvetvie má 200-ročnú tradíciu. Pracuje s ňou približne 200 podnikov, z ktorých je až 98% vo Zväze cukrovej repy Slovenska. Tento sektor zamestnáva okolo 3 000 ľudí. Cukrová repa, ktorá sa u nás vypestuje a následne spracuje sa z väčšej časti predáva iba na našom trhu, čo pre našu krajinu momentálne znamená absolútnu sebestačnosť. Zlikvidovanie tohto sektora by znamenalo závislosť na zahraničných dodávateľoch a ohrozenia množstva pracovných miest

Ministerka vyjadrila na rokovaníubezpečila partnerov, že sa touto otázkou bude intenzívne zaoberať. Za účelom stabilizácie tohto trhu v ďalšom období ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečnádala Výskumnému ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstvavypracovať dopadovú štúdiu a Zväzucukrovej repy Slovenska navrhla vypracovať návrh opatrení.