Facebook Statistics

Ministerstvo ako odpoveď na nemecký dioxín pripravuje zmenu legislatívy

10-01-2011

V stredu 5.1.2010 boli vykonané mimoriadne monitorovacie kontroly niektorých nemeckých produktov živočíšneho pôvodu.
Kontrola v ružomberskej triediarni zistila prítomnosť 356 400 kusov vajec s označením 3-DE-0920441 od producenta Bayern-Ei GmbH, ktoré boli prijaté 3.1.2011. Ostatné vajcia, ktoré sa nachádzali v sklade, pochádzali od poľských a slovenských dodávateľov.

Počas kontroly bol vykonaný odber vajec nachádzajúcich sa v sklade zo šarže č. 3-DE-0920441 s dátumom spotreby 23.1.2011 na stanovenie obsahu dioxínov, vzorky prostredníctvom laboratórnych analýz skúma Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, ich výsledky by mali byť známe najneskôr v stredu.

Len v decembri 2010 sa na Slovensko z Nemecka doviezlo a predalo 1 092 000 ks vajec a v období od 2. 1. do 6.1. 2011 42 574 kg bravčového mäsa. Minister Simon preto považuje dočasné pozastavenie predaja hydinového mäsa a vajec nemeckého pôvodu na území Slovenska vzhľadom na potrebu zaručenia ochrany spotrebiteľov za plne opodstatnenú. Každý dovozca musí deklarovať nezávadnosť dovezeného tovaru a taktiež preukázať, že hydinové mäso a vajcia nepochádzajú z kontaminovaného chovu. Prízvukoval, že naša krajina má nielen právo, ale hlavne povinnosť kontrolovať dovezené potraviny. Podľa ministra Slovensko naďalej trvá na zachovaní označovania pôvodu potravín nielen značkou „EU“, ale aj jednotlivých členských krajín.

Keďže problém s dioxínom poukázal na niektoré nedostatky v legislatíve, rezort v 1. polroku 2011 pripravuje novelu zákona o potravinách, ktorá by zaviedla povinnosť pre dovozcov oznamovať pri potravinách dátum dovozu, pôvod, výrobcu, zloženie a miesto uvedenia do obehu (odberateľa), a zároveň by bola v súlade s  princípom  slobodného pohybu tovaru v rámci EÚ.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood