Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce

01-12-2016

Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/59)

Názov a sídlo služobného úradu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Miesto výkonu práce
Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)