Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Útvaru informačných a komunikačných technológií

19-12-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle § 5 zákona č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)