Facebook Statistics
Značka Kvality

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo ďalší nástroj na podporu výrobcov slovenských potravín

10-11-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana predložilo na dnešné rokovanie Vlády Slovenskej republiky, materiál „Podporné opatrenia na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby“. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ide o výraznú pomoc slovenským výrobcom na obdobie rokov 2022 – 2039, ktorá môže dosiahnuť až 1,25 mld. eur. O zmenách príslušných zákonov uvedených v materiáli, ktorý dnes schválila vláda SR, bude hlasovať Národná rada Slovenskej republiky (NR SR).

Opatrenia vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády a ich cieľom je zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska. Agrorezort vidí rezervy predovšetkým v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby. Štúdia Európskej investičnej banky a Európskej komisie odhadla, že v potravinárskej výrobe na Slovensku chýba ročne až 175 mil. eur.

To znamená, že životaschopné firmy pôsobiace v odvetví spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby nezískajú úvery na investície v uvedenej hodnote, pre neschopnosť splácať vysoké úverové zaťaženie. Keďže nastavenie súčasnej a budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a Európskych štrukturálnych a investičných fondov nepočíta s tak masívnou podporou spracovania poľnohospodárskych výrobkov, MPRV SR vypracovalo tento súbor opatrení, ktorý vytvorí rámec na podporu spracovateľského sektora na Slovensku.

„Tento program bude implementovaný v rokoch 2022 – 2039. Poskytovanie úverov bude prebiehať počas 10 rokov (2022-2031). Príjemcom pomoci budú komerčnými bankami poskytované investičné úvery, ktorých ručenie bude v kompetencii MPRV SR,“ uviedol minister Samuel Vlčan. Ako ďalej vysvetlil, poskytnutá záruka bude pokrývať 20% zo sumy poskytnutých úverov pri 80% ručení za každý úver. Vďaka použitiu štátnych finančných aktív vo výške 250 miliónov to vytvorí tzv. pákový efekt v pomere 1:5. Týmto efektom suma 250 mil. eur štátnych záruk vygeneruje hodnotu úverov 1,25 mld. eur, ktoré môžu poskytnúť banky.

Po legislatívnej úprave kompetencií bude poskytovateľom pomoci MPRV SR. Vykonávateľom schémy pomoci bude Slovenský investičný holding a sprostredkovateľmi finančnej pomoci budú poskytovatelia úverov, čiže komerčné banky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je správcom štátnych finančných aktív, ktoré budú použité len v prípade defaultu (neschopnosť splácať dlh) poskytnutých úverov.

„Úvery budú môcť poľnohospodári použiť na obnovu a modernizáciu spracovateľských kapacít, čo zvýši ich konkurencieschopnosť a prinesie viac slovenských potravín na pulty obchodov. Verím, že význam pomoci našim producentom potravín chápu aj poslanci NR SR a odsúhlasia ju pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na budúci rok.“ uzavrel minister Vlčan.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood