Facebook Statistics

MPRV SR požiada Európsku komisiu o predĺženie moratória na predaj pôdy cudzincom

05-01-2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 17. decembra 2010 oficiálnym listom adresovaným ministrovi financií SR oznámilo rozhodnutie o predĺžení moratória na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom o ďalšie tri roky a rezort trvá na využití možnosti predĺženia moratória na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom. Považujeme za potrebné uviesť na pravú mieru medializované informácie o skončení moratória v januári 2011, ktoré nie sú presné a obmedzenie predaja pôdy by aj v prípade nepredĺženia moratória skončilo  30. apríla 2011.

Ministerstvo si uvedomuje, že predĺženie moratória nie je dostačujúcim nástrojom ochrany slovenskej poľnohospodárskej pôdy, keďže aj dnes je tu možnosť odkúpenia týchto pozemkov prostredníctvom zahraničných právnických osôb.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon zastáva názor, že treba nájsť komplexnejšie riešenie v súlade s medzinárodnými normami. Možnou cestou by bol zákon opierajúci sa o nemeckú či dánsku legislatívu, podľa ktorej si poľnohospodársku pôdu môžu kúpiť len tí, ktorí žijú v danom regióne a kúpu pozemku musí schváliť agrárna samospráva. Návrh zákona by mohol byť hotový na jar 2011.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood