Facebook Statistics
Značka Kvality

MPRV SR rieši problém s dodávkou mlieka pre školy

15-02-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zachytilo informácie, že jeden z dodávateľov mlieka a mliečnych výrobkov zo Školského programu prestal dodávať svoje produkty do škôl. Tento dodávateľ pritom zabezpečuje dodávku mlieka a mliečnych výrobkov pre 44 % detí zapojených do školského programu, čo je takmer 218 000 školákov.

V školskom roku 2022/2023 vyčlenilo MPRV SR na Školský program, cez ktorý dodávatelia dodávajú 3 578 zapojeným základným školám ovocie, zeleninu a mliečne výrobky, vyše 20 miliónov EUR. Európska únia prispieva viac ako 2,8 miliónmi EUR, zvyšných 17 miliónov EUR  pochádza zo zdrojov štátneho rozpočtu. O tieto prostriedky sa dodávatelia uchádzajú cez výzvu, ktorú každoročne vyhlasuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v letných mesiacoch pred začiatkom školského roka. To, ako dodávatelia rozvrhnú dodávky ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, je v ich kompetencii. MPRV SR do tohto procesu nezasahuje.  

V tomto školskom roku bolo na časť mlieko alokovaných 8 460 398 EUR. Dodávateľ, ktorý avizuje problém, vyčerpal zdroje v podstatnej miere ku koncu januára, čo je školský polrok. Ostatní dodávatelia z tohto programu podobné problémy zatiaľ nehlásia. MPRV SR situáciu analyzuje a zisťuje, či ide o manažérske zlyhanie jedného z dodávateľov, alebo o systémový problém.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood