Facebook Statistics
Značka Kvality

Na MPRV SR sa za okrúhlym stolom stretli zástupcovia obchodníkov a potravinárov

20-09-2022

Vysoké ceny energií, inflácia a ďalšie vstupy, ktoré priamo ovplyvňujú ceny potravín boli témou okrúhleho stola zástupcov producentov potravín, obchodných reťazcov a predstaviteľov MPRV SR. Išlo o pokračovanie separátnych rokovaní s obchodnými reťazcami a s domácimi potravinármi s cieľom nájsť spoločné riešenie na podporu domácej produkcie potravín.

Dnešný okrúhly stôl na pôde MPRV SR za účasti ministra Samuela Vlčana bol prerušený, pretože sa prítomní zhodli, že len  riešenie vysokých cien energií pre výrobné podniky, ale aj pre obchodníkov, môže posunúť rokovanie k téme zlepšenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a podpore predaja domácich potravín. Riešenie pripravuje agrorezort spolu s rezort hospodárstva a financií. 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood