Facebook Statistics

Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a hydinového mäsa do Číny

31-07-2019

V dňoch 29. júla – 6. augusta 2019 na Slovensku prebieha technická misia vykonávaná skupinou veterinárnych odborníkov Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej republiky - General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).

Uskutočnením misie sa po takmer dvoch rokoch diplomatických jednaní vrcholí úsilie o vyškrtnutie Slovenska z čínskeho zoznamu rizikových krajín v súvislosti s vtáčou chrípkou a následné otvorenie možnosti exportu slovenskej hydiny na čínsky trh. Čínskych odborníkov na Slovensku sprevádzajú zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a predstavitelia ekonomickej diplomacie Zastupiteľského úradu SR v Pekingu, ktorí zabezpečujú komunikáciu s politickými a hospodárskymi autoritami Čínskej ľudovej republiky.

Čínska odborná skupina navštívi pracoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v Bratislave, miestne príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy, Štátny veterinárny  ústav vo Zvolene, Hraničnú inšpekčnú stanicu Vyšné Nemecké, producentov hydiny, ako aj kafilériu v Žiline, aby sa presvedčili o kvalite procesov a  pripravenosti zvládnutia tohto ochorenia. Cieľom auditu je príprava podkladov a expertného stanoviska k vyhodnoteniu slovenskej žiadosti o vyradenie Slovenska z čínskeho zoznamu krajín s rizikom nákazy vtáčej chrípky a následného požiadania o vývoz slovenského hydinového mäsa do Čínskej ľudovej republiky. Slovensko by sa tak stalo len piatou krajinou EÚ na čínskom zozname bez nákazy vtáčej chrípky a možnosťou exportu hydiny do Číny.

Pre porovnanie – v posledných rokoch Čína na zoznam krajín s nákazou vtáčej chrípky uviedla takmer všetky členské štáty EÚ, pričom len štyrom ČŠ EÚ sa podarilo v priebehu ostatných dvanástich mesiacov z tohto zoznamu dostať – Poľsku, Nemecku, Maďarsku a naposledy Francúzsku v marci tohto roku.

V súčasnosti do Číny vyváža hydinu z EÚ len Poľsko (kuracie mäso) a Maďarsko (vodnú hydinu). V súvislosti s ochorením afrického moru ošípaných v Číne sa očakáva, že v nasledujúcich rokoch bude výrazne narastať dopyt po iných druhoch mäsa rovnako tak aj po hydine.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood