Facebook Statistics

Najvyššiu prioritu má podľa ministra Simona ochrana spotrebiteľa

26-01-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon v stredu 26. januára privítal na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  chargé d'affaires Kanady Georgea Lemieuxa, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Theodora Sedgwicka, mimoriadnu  a splnomocnenú veľvyslankyňu Brazílie Maríliu Sardenberg Zelner Goncalves, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Argentíny Eugenia María Curi a veľvyslankyňu Paraguaja Nildu Acosta Garcete.

Dominantnou témou stretnutia bolo pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO), zástupcovia jednotlivých krajín predostreli svoje stanoviská k tejto problematike a požiadali ministra Simona o podporu. Jej Excelencia p. Marília Sardenberg Zelner Goncalves  podotkla, že pestovanie GMO je významnou zložkou brazílskeho poľnohospodárstva a privítala by, keby sa pohľad EÚ, ktorá má voči neautorizovaným GMO nulovú toleranciu, aj s prispením Slovenskej republiky pozmenil. Podľa slov Jeho Excelencie p. Curiho významnú rolu v európskom hospodárstve zohráva vysoký podiel dovozu geneticky modifikovanej sóje do členských štátov EÚ a je potrebné, aby Únia našla schodné a pragmatické riešenie v otázke pestovania GMO.

Minister Simon svojim partnerom pripomenul citlivosť tejto témy, ako aj potrebu premyslených rozhodnutí v otázkach potravinovej bezpečnosti, označovania potravinových produktov a  ochrany spotrebiteľa. Podľa ministra prioritou musí byť predovšetkým možnosť slobodného rozhodnutia spotrebiteľov, len na ich vôli totiž záleží, či si produkt, ktorý je vyrobený aj z GMO, kúpi alebo nie.

Na konci stretnutia minister poďakoval zástupcom krajín za ich návštevu a zaujímavé návrhy, no jedným dychom dodal, že podobné opatrenia musia byť pred ich konečným schválením dôkladne prediskutované na pôde EÚ.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood