Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Vzdelávacie aktivity

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami (hnojom) z pohľadu legislatívy a správnej praxe, efektívne využitie hnoja v bioplynových staniciach a výroba alternatívnej elektrickej energie

17-07-2019

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov pripravuje vzdelávaciu aktivitu v rámci  projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)