Facebook Statistics

Nariadenie vlády č. 202/2014 Ochrana zvierat počas usmrcovania

20-08-2014

Dňa 1. augusta 2014 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 202/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)