Facebook Statistics
Značka Kvality

Národný prieskum spotreby potravín u detí v Belgicku

09-08-2018

Tento prieskum bol súčasťou druhého Národného prieskumu spotreby potravín v Belgicku (BNFCS2014), ktorý sledoval všeobecnú populáciu vo veku 3 - 64 rokov v období rokov 2014 - 2016.

Okrem údajov o spotrebe potravín boli tiež zozbierané informácie týkajúce sa stravovacích návykov, bezpečnosti potravín, fyzickej aktivity, sedavého spôsobu života a zdravotného stavu. Prieskum sa uskutočnil pod záštitou „EU Menu projektu“, takže metodika vo veľkej miere zodpovedala príslušným  usmerneniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Reprezentatívna vzorka belgickej populácie vo veku 3 až 9 rokov bola náhodne vybratá z Národného registra obyvateľstva. Do prieskumu bolo zahrnutých 1000 detí.

Zhromažďovanie údajov bolo rozdelené rovnako počas štyroch ročných období a všetkých dní v týždni. Deťom boli za asistencie rodičov alebo opatrovateľov vedené „potravinové denníky“ a údaje sa zhromažďovali formou dotazníka a s pomocou softvéru GloboDiet®. Dotazník zohľadňoval aj sklon k spotrebe určitých potravín. V rámci prieskumu sa merali hmotnosť a výška respondentov. Deti navyše nosili akcelerometer a viedli si denník na účely objektívneho merania fyzickej aktivity a sedavej činnosti.

Údaje získané prieskumom budú veľmi cenné pre národné hodnotenie rizík, nutričné ​​štúdie, tvorbu a hodnotenie výživových alebo zdravotných politík. Údaje o spotrebe potravín boli tiež kódované podľa klasifikácie FoodEx2 a budú zahrnuté do Komplexnej databázy EFSA pre konzumáciu potravín v Európe.

Výsledky prieskumu sú dostupné na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood