Facebook Statistics
Značka Kvality

Našim potravinárom odišlo už viac ako 95% z balíka pomoci

25-08-2022

Na pomoci pre našich výrobcov potravín nám záleží. Vyplácanie mimoriadnej pomoci pre potravinárov je takmer vo finále. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru (NPPC), ktoré je administrátorom tejto pomoci sa k dnešnému dňu podarilo vyplatiť takmer 7,52 milióna EUR žiadateľom, ktorí splnili všetky náležitosti, čo predstavuje viac ako 95 % z balíka určeného na túto pomoc potravinárom. Doteraz bolo takto vysporiadaných 413 subjektov z 434 oprávnených žiadateľov.

Agrorezort v súčinnosti s NPPC podniká reálne kroky na podporu slovenského potravinárstva. Na poskytnutie mimoriadnej pomoci boli vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 8 miliónov EUR, čo je dôkazom, že na podpore slovenského potravinárstva záleží.  Producentom potravín tieto financie pomôžu čiastočne vykompenzovať vysoké náklady na energie, palivá a aj suroviny, ktorých ceny rastú na celosvetovej úrovni a premietajú sa do cien potravín. Preto NPPC posiela túto pomoc potravinárom v čo najkratšom možnom čase.

„Od uzavretia výzvy NPPC začalo veľmi promptne vybavovať podané žiadosti, aby bola pomoc pre potravinárov vo veľmi krátkom čase vyplatená. O mimoriadnu pomoc požiadalo celkovo 440 subjektov, pričom iba 6 nebolo oprávnených na jej čerpanie. K dnešnému dňu nám ostáva vysporiadať ešte 21 subjektov,“ uviedol generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood