Facebook Statistics
Značka Kvality

Návrh nariadenia o poskytovaní informácií spotrebiteľom

25-11-2008

Európska komisia dňa 30. 1. 2008 prijala a zverejnila návrh nariadenia, ktorého cieľom je zjednotiť a zjednodušiť označovanie potravín bez toho, aby sa narušila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a   sprehľadniť údaje na etiketách potravín a priblížiť ich potrebám spotrebiteľov v EÚ. Návrh nariadenia má zmodernizovať a zlepšiť pravidlá EÚ pre označovanie potravín, aby spotrebitelia mali v zrozumiteľnej podobe k dispozícii základné informácie, ktoré potrebujú, aby sa mohli pri nákupe informovane rozhodnúť.

Návrh nariadenia je uverejnený na webovej stránke: www.eur-lex.europa.eu


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood