Facebook Statistics

Návšteva ministra Simona v Dunajskej Strede

11-10-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon  sa v piatok 8. októbra zúčastnil pracovného stretnutia pôdohospodárov z okresov Komárno, Galanta a Dunajská Streda, ktoré v Dunajskej Strede organizovala miestna Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora. Témou stretnutia bola aktuálna situácia poľnohospodárstva v tomto regióne.

Minister vo svojom prejave opísal skutočný stav rezortu, bojujúceho s nedostatkom finančných prostriedkov a  množstvom nezaplatených faktúr. Pripomenul zodpovednosť bývalého vedenia ministerstva pod taktovkou HZDS, ktoré zaviedlo mnoho chaotických a nesystémových riešení.

Priestor dostala aj téma Poľnohospodárskej platobnej agentúry a jej akreditácii, problémovej distribúcii finančných prostriedkov do malých podnikov a ich následnej slabej konkurencieschopnosti.

V prejave sa minister Simon taktiež zmienil o systéme odškodnenia poľnohospodárov po tohtoročných ničivých povodniach: zdôraznil, že jeho prioritou bude spravodlivé posudzovanie dopadu tejto živelnej katastrofy na agrosektor na základe vyhodnotenia satelitných snímkov a odškodnenie podnikov, ktoré zaznamenali 30% stratu na celkovej produkcii.

Minister uistil prítomných o budúcoročnej podpore veľkých dobytčích jednotiek, no v menšej miere, než tomu bolo minulý rok.

Na záver prejavu minister Simon pripomenul potrebu presadzovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky ako jediného systémového riešenia pre poľnohospodárov v EÚ. Za prioritné považuje odstránenie podpory formou národných rozpočtov.

Podľa ministra Simona je dôležité nestratiť kontakt s regiónmi a preto plánuje viacero podobných výjazdov za slovenskými poľnohospodármi.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood