Facebook Statistics

Nebezpečné potraviny určené pre deti

15-02-2007

Ôsmi inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dnes vykonali kontrolu pri ktorej boli nájdené medzi množstvom tovaru pre deti lízanky a žuvačky po dátume minimálnej trvanlivosti, ktoré boli následne prebaľované do nových obalov. Boli skladované v nevhodných podmienkach, napríklad skladovali sa potraviny s kontajnermi na odpad v celkovo veľmi znečistenom sklade. Išlo o výrobky firmy Dracco company Ltd. Hongkong, ktoré boli skladované u distribútora Cargo Partner, s.r.o.

Aditívne látky, farbivá, konzervačné látky a inak technologicky pomocné látky vo výrobkoch po dátume spotreby by u detí mohli vyvolať napríklad rôzne alergické reakcie, navyše niektoré žuvačky obsahovali aj drobné nejedlé časti, ktoré môžu spôsobiť i udusenie detí.

Produkty tejto firmy boli 5. 2. 2007 veterinárnymi inšpektormi vrátené na hraniciach a bolo zakázané ich uvoľnenie do colného režimu, distribúcia i umiestnenie na trh o čom sme informovali aj Európsku komisiu a ostatné členské štáty.

I táto situácia poukazuje na potreba a odôvodnenosť nového zákona o potravinách, ktorý bol schválený a ktorý umožňuje prísnejšie postihovať takéto priestupky. Podľa doteraz platného zákona by v takomto prípade mohla byť udelená pokuta maximálne jeden milión korún. Podľa nového zákona z dielne rezortu pôdohospodárstva za takéto pochybenie hrozí pokuta 10 miliónov, keďže produkty sú určené pre malé deti, teda pre rizikovú skupinu, v prípade, ak ide o opakované porušenie môže byť udelená pokuta až do výšky 50 mil. korún, prípadne zatvorenie prevádzky pre ohrozenie zdravia ľudí.

Ak ide o úmyselné poškodenie zdravia potravinami, čo je v tomto prípade pravdepodobné, postupuje sa podľa trestného zákonníka. Naše orgány budú v tomto zmysle postupovať.

Magdaléna Fajtová, hovorkyňa MP SR


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood