Facebook Statistics
Značka Kvality

Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ

22-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja sa v dňoch 19. - 21. septembra zúčastnil v belgickej La Hulpe na neformálnom stretnutí ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ. Témou stretnutia členov vlád 27 členských a štyroch kandidátskych krajín bola predovšetkým harmonizácia plánov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013.

Ďalšie rokovania boli venované téme „Európske poľnohospodárstvo: dnešná voľba pre silnú Spoločnú poľnohospodársku politiku zajtrajška“, na ktorých minister Simon zdôraznil potrebu zmeny poľnohospodárskej politiky v rámci EU.

Minister považuje za kľúčové, aby SPP nebola len spoločnou, ale predovšetkým jedinou politikou, ktorá vplýva na poľnohospodárov v EÚ. Prízvukoval, že považuje za potrebné odstrániť podporu formou národných rozpočtov. Ďalej pripomenul dôležitosť zachovania súčasného dvojpilierového modelu SPP s podporou prvého piliera bez spolufinancovania a rozvíjanie trhovej orientácie poľnohospodárstva a farmárstva.

V otázke riadenia nepredvídateľných krízových ekonomických situácií, minister Simon podporuje riešenie pomocou nástrojov ako je podpora poisťovania či vzájomné fondy. Podotkol, že Slovenská republika má pred sebou úlohu nevyhnutnej modernizácie poľnohospodárskeho sektora.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood