Facebook Statistics

Nesmieme byť odkladiskom nekvalitných potravín

15-07-2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so svojimi podriadenými organizáciami (Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav  poľnohospodársky a ďalšie) už dlhodobo upozorňuje na praktiky niektorých obchodov pri predaji nekvalitných potravín.

Ministerstvo robí všetko pre to, aby dodávatelia a obchody nemohli na Slovensku predávať druhoradý tovar . Ministerstvo je pobúrené, že sa v našej krajine nachádzajú prevádzky, ktoré obchádzajú platnú legislatívu a napriek zákazu zo strany štátnych inštitúcií naďalej na trh umiestňujú tovar, ktorý na pultoch nemá čo hľadať. Slovensko nesmie byť odkladiskom nekvalitných potravín a dodávatelia by nemali občanov Európskej únie deliť na prvoradých a tých ostatných, s cieľom predávať menej kvalitné výrobky alebo originálne výrobky s pozmenenou receptúrou na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo vyvinie maximálnu snahu na ochranu domáceho trhu, aby sa k domácim spotrebiteľom dostali len kvalitné a bezpečné potraviny. Práve z tohto dôvodu Vláda SR schválila  novelu zákona č. 152 o potravinách, ktorá bola následne predložená na rokovanie Národnej rady SR a nachádza sa v druhom čítaní. Novela  okrem iných dôležitých zmien zavádza aj ohlasovaciu povinnosť pre príjemcu zásielky potravín v mieste určenia najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky potravín, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo. Tieto informácie by mali napomôcť k lepšej ochrane spotrebiteľov a pre štátne orgány vytvárajú väčší priestor na zefektívnenie kontroly bezpečnosti potravín.

Pripomíname, že ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš už v utorok 12. júla 2011 na rokovaní v Bruseli informoval svojho francúzskeho kolegu o neuspokojivom stave niektorých na Slovensko dovážaných šarží  francúzskej hydiny. Francúzska strana prisľúbila čo možno najrýchlejšie vykonanie nápravných opatrení a zamedzenie ďalšieho podobného konania v budúcnosti.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood