Facebook Statistics
Preskočiť na obsah... | Preskočiť na vyhľadávanie...

Podujatia

Noc múzeí a galérií

13-05-2019

Tento rok sa do celoeurópskeho podujatia „Noc múzeí a galérií“, realizovaného pod patronátom Rady Európy, zapoja aj Múzeum vo Svätom Antone a Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Toto výnimočné podujatie sa koná dňa 18. mája vo večerných hodinách.

Na návštevníkov Múzea TANAP-u čakajú nielen bezplatné prehliadky muzeálnych expozícií, ale i prezentácie výskumnej činnosti či filmové novinky. V Múzeu vo Svätom Antone sa netradične – vo večerných hodinách otvoria historické salóny pre širokú verejnosť. Prehliadka krásnych salónov bude možná len so sprievodkyňou.

Viac sa dozviete v priložených pozvánkach.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood