Facebook Statistics
Značka Kvality

Nová grantová príležitosť: budovanie kapacít

20-04-2020

​​

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil novú grantovú výzvu na predkladanie návrhov v rámci partnerského grantu, určenú pre organizácie členských štátov EÚ, ktoré pôsobia v oblastiach rozsahu EFSA.
 
Cieľom návrhov by malo byť:
  • podporovať prenos/výmenu poznatkov v prioritných oblastiach práce EFSA (ako je stanovené v pracovných plánoch EFSA)
  • vybudovať kapacity na implementáciu/podporu používania usmerňovacích dokumentov EFSA a postupov hodnotenia rizika EFSA a tak zabezpečiť, aby sa vedecké aj procedurálne aspekty vedeckého pracovného postupu EFSA využívali na úrovni EÚ vo väčšej miere
Oprávnené konzorciá žiadateľov zo zoznamu príslušných organizácií určených členskými štátmi (organizácie podľa článku 36) môžu svoje návrhy predložiť do 24. 07. 2020. Národné kontaktné body (NKB) pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA budú podporovať a uľahčovať vytváranie konzorcií.
 
Táto výzva bola vyhlásená v súvislosti s novým nariadením o transparentnosti, ktoré predpokladá väčšie zapojenie členských štátov EÚ do práce EFSA.
 
Čo sú partnerské granty?
 
Partnerské granty podporujú budovanie kapacít vnútroštátnych národných organizácií na hodnotenie rizika v oblasti bezpečnosti potravín. Ich cieľom je vytvoriť iniciatívy, ktoré vedú k posilneniu kapacít na posudzovanie rizika bezpečnosti potravín prostredníctvom prenosu alebo výmeny poznatkov, zručností, kompetencií a schopností medzi partnerskými organizáciami.
 
Viac informácií o partnerskom grante:
 
Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]
 
Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.
 
Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood