Facebook Statistics

Nové členské krajiny nechcú len kozmetickú reformu európskeho poľnohospodárstva

25-08-2011

Krajiny V4, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko chcú Európskej únii prostredníctvom podpísanej deklarácie vyslať jasný signál, aby sa pri nadchádzajúcej reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013 rozhodovalo spravodlivo a nediskriminačne voči novým členským štátom. Deklarácia, ktorá bola podpísaná 24. augusta 2011 v Českých Budějoviciach, odmieta návrh Európskej komisie na zriadenie národných doplnkových priamych platieb v roku 2012.
Ministri zúčastnených krajín sa zhodli na tom, že poľnohospodári z novej európskej „dvanástky“ sa nachádzajú v nespravodlivých súťažných podmienkach s rôznymi sadzbami na hektár, podľa nich spomínaný návrh Európskej komisie naďalej prehlbuje nerovnosť a nekorešponduje so zásadou rovnakého zaobchádzania.
Ako po stretnutí uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon, rozhodovanie o reforme SPP si vyžaduje spoločný postup, aby si nové členské štáty vyrokovali čo možno najlepšie a hlavne spravodlivo nastavené podmienky. „EÚ má na staré a nové členské krajiny iný meter. Ako zástupca Slovenskej republiky môžem povedať, že takýto prístup Komisie je v rozpore s prístupovou zmluvou s EÚ,“ uviedol. Podľa ministra je to otázka princípov a platnosti dohôd, ktoré boli ratifikované členskými štátmi. „Otázka je, či tieto dohody platia, alebo nie,“ dodal. „Deklarácia je odkazom Európskej komisii, že my si dohody ctíme, ale reformu SPP si predstavujeme ako skutočnú reformu SPP, a nie ako kozmetickú úpravu,“ skonštatoval minister Simon.

Vo štvrtok sa delegácie zúčastnili otvorenia najväčšej českej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Země živitelka 2011, ktorá – podobne ako slovenský Agrokomplex – oslavuje už svoje 38. narodeniny. Výstavu oficiálne otvoril prezident Českej republiky Václav Klaus.
Minister Simon si prezrel veľkú časť výstavnej plochy a nevynechal príležitosť navštíviť viacero slovenských vystavovateľov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood